Mod och omtanke

I vårt företag finns starka grundläggande värderingar. De styr mycket av vårt agerande. Det är en trygghet för oss som arbetar i företaget och för dig som kund. Våra värderingar berättar en historia och målar upp en bild av hur vi bemöter våra kunder och vår omvärld.

Diamantkista

Mod

1904 började Axel Wilhelm Rydén tillverka kistor i Nybro. Något större startkapital fanns inte. Därför byggde han själv en liten snickerifabrik på 104 kvm. Aldrig tidigare i Sverige hade någon provat att tillverka kistor på industriell väg. Försäljningen började med att Axel Wilhelm lastade upp kistorna på en godsvagn med destination Karlskrona. Han följde själv med tåget och sålde längs vägen.

I skenet av ovanstående bedrift bleknar mycket av det vi gör idag. Men ändå lever modet med oss i företaget varje dag. Det krävs mod för att driva ett företagande framåt. Det finns många exempel på det. Jag kan tänka på min egen far, Gilbert Lövgren, när han han satt ensam i sin bil, som han alltid gjorde, på väg till Fyn i Danmark. Det var på den tiden då färjorna fortfarande trafikerade Öresund och Stora Bält. Vad visste han vad som väntade där? Det han visste var att han behövde utveckla och rationalisera sitt företag. Gilbert behövde hitta en partner utomlands. Det gjorde han. Idag är Tommerup Kister ett dotterbolag i vår koncern och resten är så att säga historia. Men vi är stolta över vår historia. Kanske var det också den som gjorde att Jacob Jensen frågade just oss och våra danska kollegor om han fick lov att designa en kista till oss. Det är modigt av en designer att ställa frågan. Och det är modigt av kistfabriken att svara ja på den frågan. Våra förenade ansträngningar resulterade i det första riktiga designprojektet i vår bransch genom alla tider. Diamanten stod färdig 2010. På det sättet kan man säga att vårt mod bidrar till hela vår branschs utveckling.

Working rydens

Omtanke

Om modet är viktigt för att driva vårt företag framåt så är omtanken viktig för att ta hand om våra medarbetare och våra kunder.

Vi försöker ta hand om våra medarbetare. På så sätt kan de känna trygghet i sitt arbete. När de gör det kan de arbeta i en trygg miljö, skapa ett gott hantverk och ett bra resultat. Detta leder givetvis också till långa anställningstider vilket möjliggör att vi kan behålla god kompetens och erfarenhet hos oss på Rydéns.

Omtanke är något som förenar oss med våra kunder och återförsäljare, begravningsbyråerna. Vi vet efter en bra bit över 100 år i branschen vad som krävs av oss och inte minst av begravningsbyråerna. Det är med stor ödmjukhet som vi försöker leva upp till de önskemål som kan uppstå när någon mister någon kär. Det är självklart för oss med tanke på de som drabbas. Vi jobbar tillsammans med Sveriges mest omtänksamma begravningsbyråer. De är lokala och oftast ganska små företag med ett par tre upp till kanske 15-20 anställda. De ställer höga krav på oss. Och vi är stolta och tacksamma att vi får förtroendet i denna kedja av omtanke.

Vi på Rydéns visar också på omtanke vad gäller vårt arbete med miljö och i sociala sammanhang. Eller som vår danske kollega, Ulrich Hein Boe Nielsen uttrycker det, vi lånar av våra barn. Vi är exempelvis helt självförsörjande på värme från vår egen anläggning där vi tar hand om de restprodukter som uppstår vid produktion. Vårt elbehov täcks helt och hållet av produktion från förnyelsebara källor så som exempelvis vindkraft. Våra egna lastbilar är av modernaste snitt för minsta möjliga miljöpåverkan. Självklart är vi miljöcertifierade. Vi engagerar oss givetvis i samhällsfrågor av olika slag och stödjer bl a Barncancerfonden och Movemberrörelsen.

Rydens tree